dans : l’immoralité dans l’autel de DIEU 03
Mawa na oyo akobongola maloba na nzambe, mpe mawa na oyo azali kobungisa ba mpate ya nzambe nzela, mais esengo na oyo akolanda makomi na bosolo mpe akokanga matoyi to mpe kokima esika maloba na bindo ezali koleka. Nzambe apambola bino !!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *